Na Univerzi Alma Mater Europaea izobražujejo medicinskih sester in zdravstvenikov

Številne raziskave, izvedene v Evropi in tudi v Sloveniji, kažejo izrazito deficitarnost poklica diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. Na Alma Mater Europaea izobražujejo za zaposljive poklice, saj se bo v bodoče potreba po zaposlovanju teh profilov samo še povečevala.

Dodiplomski študijski program Zdravstvena nega poda bodočim zdravstvenim delavcem poglobljeno znanje tako na področju zdravstvene nege kot tudi naravoslovnih in družboslovnih ved, ki so bistvenega pomena v izobraževanju strokovnega zdravstvenega osebja.

Vir: sl-si.facebook.com