Na Univerzi na Primorskem so podelili nagrade najboljšim visokošolskim učiteljem, strokovnim sodelavcem in študentom

Na 15. Slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala v Dvorani sv. Frančiška Asiškega, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil dva naziva častni doktor ter 15 priznanj in nagrad visokošolskim učiteljem in raziskovalcem, študentom in strokovnim sodelavcem Univerze na Primorskem.

Najvišji naziv je letos pripadel dvema novima častnima doktoricama: izjemni znanstvenici s področja matematike redni profesorici dr. Cheryl E. Praeger in ugledni slovenski akademski slikarki Metki Krašovec za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Petnajste osrednje slovesnosti Univerze na Primorskem so se udeležili ugledni gostje, med njimi državni sekretar pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh, generalni konzul Italije v Kopru Giuseppe D’Agosto, župan Mestne občine Koper Boris Popovič, župan Občine Izola Igor Kolenc in drugi.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič je podelil še naslednja priznanja in nagrade:

  1. Zlato plaketo za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca Univerze na Primorskem je prejel prof. dr. Igor Saksida.
  2. Priznanje »svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem« je za odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela prejel doc. dr. Borut Fonda.
  3. Nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016/2017 sta prejela doc. dr. Armand Faganel in doc. dr. Silva Bratož.

Nagrado za znanstveno odličnost za leto 2017 za področje naravoslovja in tehnike je prejel prof. dr. Enes Pasalic, za področje družboslovja in humanistike pa prof. dr. Štefan Bojnec.

Nagrado »Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem« so prejeli:

  1. Marina Volk – za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom »Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije« pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič in somentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič;
  2. Erika Gregorič, mag. – za humanistične študije za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela z naslovom »Pisanje fantazijskega romana Legenda o Swordrei: Od izkušnje v sanjah do knjižnega dela / Nascita di un tomanzo Fantasy La leggenda di Swordrei: Dall’esperienza onirica all’opera letteraria« pod mentorstvom izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič in somentorstvom doc. dr. Barbare Baloh;
  3. Santin Sodin – za diplomsko delo z naslovom »The formation of a »cosmic nation«. How may art and culture define space tourism / Formacija »kozmične nacije«. Kako umetnost in kultura definirata vesoljski turizem« pod mentorstvom doc. dr. Irene Weber.

Priznanji »Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem« za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni sta prejela Luka Pavlović in Matija Jenko.

Zahvale Univerze na Primorskem strokovnim sodelavcem so za uspešno delo in izjemne dosežke v preteklem letu prejeli mag. Frenk Mavrič, Orijana Gregorič, Nataša Škorja Djikanović in Sanja Karas.

Vir: upr.si