Na Univerzi v Novi Gorici je potekala predstavitev učbenikov o čezmejni in manjšinski literaturi

V torek, 16. oktobra 2018, v okviru pestrega dogajanja Teden Univerze v Novi Gorici/University of Nova Gorica Week je potekala tudi predstavitev nastajajoča učbenika za osnovno šolo in učbenik za srednjo šolo, o čezmejni in manjšinski literaturi, ki nastaja na Goriškem, Videmskem, Tržaškem in v slovenski Istri.

Učbenika sta rezultat dela na projektu EDUKA 2, ki poteka v sklopu Raziskovalnega centra za humanistiko in v sodelovanju z doktorskim študijskim programom Humanistika Fakulteta za podiplomski študij. Učbenika sta nastala v sodelovanju s skupino profesorjev osnovnih in srednjih šol iz Slovenije in Italije ter s študenti humanistike na UNG.

Projekt je predstavila direktorica podiplomskega študijskega programa Humanistika prof. dr. Ana Toroš.

Vir: facebook.com