Na Univerzi v Novi Gorici potekal sestanek udeležencev projekta »Grozdne peške – vir onesnaženja in poslovna priložnost«

V četrtek, 31. januarja 2019, je na Univerzi v Novi Gorici potekal prvi delovni sestanek projekta Po kreativni poti do znanja »Grozdne peške – vir onesnaženja in poslovna priložnost«.

V projektu kot pedagoška mentorja sodelujeta doc. dr. Oset Željko in prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec (oba sodelavca Univerze v Novi Gorici) ter diplomantka Fakultete za znanosti o okolju Katjuša Reja Mozetič kot delovna mentorica in partnerica. Na javnem razpisu bodo izbrali osem študentov, ki bodo sodelovali v projektu.

Projekt financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Vir: facebook.com