Na Univerzi v Novi Gorici potekala 6. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije

V petek, 18. januarja 2019, so se na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri na 6. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici sestali rektorji štirih slovenskih univerz: rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, podpredsednik Rektorske konference Republike Slovenije, rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, in rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič.

Rektorji in ostali člani so spregovorili predvsem o letošnjem financiranju univerz in raziskovalnega dela. Rektorske konference se je udežil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer, ki je predstavil program dela ministrstva in prioritete.

Kot prvo prioriteto želi ministrstvo sprejeti zakon o raziskovalni dejavnosti, ki je v precejšnji meri usklajen. Drugo prioriteto prinaša novela zakona o visokem šolstvu, kjer naj bi reševali le najnujnejše stvari, predvsem definicijo »javne službe«. Proti koncu mandata te vlade pa pričakujejo začetek priprave novega zakona o visokem šolstvu.

Rektorska konferenca RS je ponovno razpravljala tudi o problemu plačevanja zdravstvenim ustanovam, da študente medicine in zdravstvene nege sprejmejo na obvezno prakso.

Vir: ung.si