Na Univerzi v Novi Gorici so obeležili četrti rojstni dan delovanja centra Večjezičnost velja

V petek, 23. novembra 2018, so na Univerzi v Novi Gorici obeležili četrti rojstni dan delovanja centra Večjezičnost velja, slovenske veje informacijskega centra za večjezičnost Bilingualism Matters, ki deluje v Centru za kognitivne znanosti jezika na Univerzi v Novi Gorici.

Večjezičnost velja že četrto leto domuje na Univerzi v okviru evropskega projekta AThEME (Advancing the European Multilingual Experience), preučuje dvojezičnost in učenje jezikov, javnost obvešča o najnovejših znanstvenih izsledkih in objavlja raziskave, povezane z večjezičnostjo.

V Centru sodelujejo s šolami, starši, učitelji, zdravstvenimi delavci, oblikovalci politike in delodajalci, ki pomagajo dvigovati kakovost vsakdanjega življenja ljudi.

Uvodoma je goste nagovoril prorektor za izobraževanje in umetnost UNG prof. dr. Gvido Bratina, nato pa je sledila čestitka ustanoviteljice informacijskega centra Bilingualism Matters prof. dr. Antonelle Sorace iz The University of Edinburgh. Sledila so različna predavanja temo večjezičnosti in sicer: prof. dr. Artur Stepanov, vodja projekta ATHEME, Univerza v Novi Gorici: »Večjezičnost v okviru projekta ATHEME«, prof. dr. Penka Stateva, direktorica slovenskega centra Večjezičnost velja: »Večjezičnost in pragmatične zmožnosti govorcev«, dr. Matic Pavlič: »Imajo večjezični boljša ušesa?« in dr. Karmen Brina Kodrič: »Zakaj dvojezičnost daje otrokom več kot dva jezika?«.

Vzporedno je potekala tudi otroška jezikovna delavnica.

Za glasbeno spremljavo sta poskrbela Glasbena šola Nova Gorica in Glasbeno društvo NOVA.

Vir: facebook.com