На универзитетот во Љубљана се одржаа визитинг предавања по предметот „Услужување на VIP клиенти“

На крајот на месец мај 2019 година за студентите од факултетот по економија при универзитетот во Љубљана во рамките на изборниот предмет „Услужување на VIP клиенти“ (предавач – професор доктор Барбара Чатер), се одржа предавање на магистерот за бизнис администрирање Силвија Јурец (SID – Прва Кредитна Осигурителна Компанија).

Во текот на првиот дел од предавањето, гостинката раскажа зошто нејзината компанија решила да опслужува VIP клиенти, какви задачи во неа исполнува менеџерот за работа со VIP клиенти, какви знаења и вештини се бараат за исполнување на овие задачи. Таа ги објасни критериумите за избор на VIP клиенти, а исто така и критериумите, по кои што работата со VIP клиенти се разликува од услужувањето на останатите клиенти.

Во вториот дел на предавањето гостинката раскажа за квалитетот на взаемните односи. Таа им даде на студентите многу полезни совети за односот со VIP клиентите, кои што резултираат си зачувување на добрите взаемни односи.

Во рамките на горе наведениот курс на економскиот  факултет при универзитетот во Љубљана исто така се одржа предавање на магистерот по науки за бизнис Маја Пешец (компанија Storck Adria). Целта на предавањето беше да се покаже како се одвиваа опслужувањето VIP клиентите во компанијата, во служба на ритејлер.

На почетокот гостинката раскажа за причините за работа со VIP клиентите и критериумите за нивен избор. Таа објасни, какви задачи и обврски има менаџерот за работа со VIP клиенти, какви знаења и вештини се бараат за успешна работа на оваа должност. Исто така предавачот демонстрираше како се спремаат проекти за VIP клиенти и како се мери ефективноста на нивното опслужување. Предавањето се заврши со презентација на практичен пример на воведување на нов производ во малопродажба.

Извори: efnet.si, efnet.si