На универзитетот во Марибор ќе се одржи практикум за ефикасно управување со времето

Во вторник на 12-ти ноември 2019 година, во 13:00 часот на универзитетот во Марибор (Марибор, Сломшков трг, 15, сала Južni stolp) ќе се одржи практикум на темата: „Ефикасно управување со времето“. Времетраење – деведесет минути. Практикумот ќе го одржи консултантот од Центарот за кариера при универзитетот од Марибор Јана Кавчич.

Во текот на практикумот студентите ќе дознаат како преку контролата на потрошеното време може да се зголеми личната продуктивност, да се намали стресот и да се подобри балансот помеѓу работата и приватниот живот.  

Основни теми на семинарот се: анализа на потрошеното време; поставување на цели и приоритети; планирање на времето; определување и избегнување на временските бариери; мониторинг на напредокот.

Регистрација на практикумот

Извор: kc.um.si