На универзитетот во Марибор ќе се одржи практикум за коритењето на LinkedIn во изградбата на кариерата

Во вторник, на 03-ти декември 2019 година, од 10:45 до 12:45 часот ќе се одржи практикум на темата: „LinkedIn: како да го искористиме за изградба на кариера, барање на работа и воспоставување на врски“. Место на одржување на настанот: факултет за организациски науки при универзитетот во Марибор, Кидричева цеста 55а, Крањ, предавална Р111. Практикумот ќе го одржи магистер Маја Новак (Образовен центар We4YOU).

Во текот на практикумот учесниците ќе се запознаат со работењето на социјалната мрежа LinkedIn и ќе се стекнат со практични знаења, со чија помош ќе успеат да ги рашират познанствата и побрзо ќе најдат работа. Исто така слушателите ќе дознаат за тоа како да ја подобрат својата репутација со помош на LinkedIn, какви објави го привлекуваат вниманието на работодавачите, како ефективно да се воспостават контакти со менаџерите од кадровското одделение, а исто така и да се запознаат со примери од успешна практика.  

Пријавите за учество се доставуваат до 03-ти декември 2019 година. Бројот на слободни места: 34-35.

Подетално за практикумот

Извор: kc.um.si