На Универзитетот во Нова Горица гостуваа австриски студенти

Во четвртокот на 8-ми ноември 2018 година, на Универзитеот во Нова Горица гостуваа студенти од Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Главната цел на гостувањето беше пред сѐ, запознавање на работата на Универзитетот во Нова Горица. Посетата започна во Дворецот  Лантерна, каде што проректорот за образование проф.Младен Франко на студентите им изрази добредојде.

На студентите им беше претставена работата на проектната канцеларија и двата INTERREG проекта, односно (INTERREG Словенија–Италија 2007–2013) и Ретина (INTERREG Словенија-Австрија 2014-2020).

Во рамки на посетата студентите ја запознаа и фирмата Pipistrel, каде што им го претставија меѓународниот европски проект MAHEPA. Посетата ја заклучија со разглед на лабораториите и центрите во Универзитетниот центар во Ајдовшчина.

Извор: facebook.com