На универзитетот во Нова Горица издадена е брошура, посветена на 25-годишнината од работењето на оваа високообразовна установа

Универзитетот од Нова Горица издаде брошура, посветена на 25- годишнината од работењето. Уредник е Андреја Лебан. Брошурата се состои од четириесет страници и има девет глави, коишто ги содржат клучните настани и избор на фотографии. До ова издание има отворен пристап.

Предходник на универзитетот од Нова Горица бил факултетот за науки за животна средина – прва меѓународна установа за постдипломско образование во земјата. Факултетот е отворен на 24-ти септември 1995 година врз основа на решението на републичкиот Совет за високо образование од 12-ти јули 1995 година.

Универзитетот од Нова Горица, според мене е успешна приказна. Од нула за 25 години се оформи универзитет со меѓународна репутација. Несебичната работа и единството во напорите му овозможија на универзитетот да го сруши ѕидот со којшто нашето општество и држава беа одделени од иновациите и прогресот“, – се вели во коментарите на првиот раководител на универзитетот од Нова Горица, академик професор доктор Боштјан Жекш.

Брошура

Извор: facebook.com