На Универзитетот во Нова Горица ќе се оддржи астрономска вечер

Универзитетот во Нова Горица во соработка со Средното училиште Вено Пилон Ајдовшчина, ОУ Данило Локар Ајдовшчина и ОУ Штрује, подготвува астрономска вечер, со која по повод 100 годишнината од Меѓународниот астрономски сојуз, се придружува на меѓународниот проект 100 часови астрономија.

Настанот ќе се оддржи во петок, на 11 јануари 2019 година, на Факултетот за природни науки при Универзитетот во Нова Горица во Ајдовшчина. Настанот почнува во 17ч. со предавање на проф.др. Андреја Гомбоц: Што знаеле во вселената пред 100 години и што знаеме денес?, кое во пример на јасно време ќе продолжи со астрономски надгледувања.  

Повеќе: bit.ly

Извор: facebook.com