На универзитетот во Нова Горица се одржа семинар „Одржливо лозарство и измената на климата“

Во четвртокот, на 21 ноември 2019 година, на универзитетот во Нова Горица во куќата на Лантјери во Випава се одржа еднодневен семинар „Одржливо лозарство и измената на климата“, организиран од Високата школа за лозарство и вино, а исто така и Центарот за истражување на вино. Главната цел на настанот е да се повикаат словенечките лозари, специјалисти и широката публика да се измени постоечката технолошка практика со тоа што ќе се приспособат кон предизвиците поврзани со промената на климата.

Со поздравен говор кон присутните се обрати доцент доктор Гај Анталик. Покрај словенечкиот лектор на семинарот исто така учествуваа специјалисти од областа на лозарството од Франција и Италија. Во текот на настанот на присутните им беа презентирани најновите производи и резултати од одржливото управување со лозарството.

Извор: facebook.com