Na Univerzitetu Nova Gorica održan okrugli sto na temu problema migracija

U utorak, 16. oktobra 2018. na Univerzitetu Nova Gorica održan je okrugli sto „Različiti pogledi i iskustva na temu migracije“ sa učešćem studenata međunarodnog programa EMMIR – European Master in Migration and Interculutural Relations. Studenti su u saradnji sa lokalnim javnim ličnostima izneli svoje poglede i iskustva na temu migracija i potrudili se da rasvetle dileme koje se trenutno javljanu u društvu u celom svetu.

Moderatori okruglog stola bili su rukovodilac studijskog programa „Migracije i međukulturni odnosi“ prof. dr Marina Lukšič Hacin i saradnik na fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Nova Gorica, prof. dr Jure Gombac.

Izvor: facebook.com