Na Univerzitetu Nova Gorica održana konferencija rektora četiri slovenačka univerziteta

U petak, 21. septembra 2018. godine, na Univerzitetu Nova Gorica, održana je konferencija rektora 4 univerziteta u zemlji, Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Mariboru, Primorskog univerziteta i Univerziteta Nova Gorica. Događaj je održan pod predsedanjem rektora Univerziteta Nova Gorica prof. dr Danila Zavrtanika.

Tokom konferencije, između ostalog, razgovaralo se o ulaganju u univerzitetsku infrastrukturu i finansiranja prakse studenata medicine.  Napominjemo, danas univerziteti moraju da plaćaju  medicinskim ustanovama za organizaciju studentske prakse, zbog čega su studenti primorani da idu u inostranstvo. Rektori su takođe odredili kriterijume prijema novih učesnika konferencije.

Uskoro  rukovodioci univerziteta očekuju susret sa novim premijerom i minostrom obrazovanja, nauke i kulture.

Izvor: ung.si