Na Univerzitetu Nova Gorica održana svečana dodela diploma studentima osnovnih, master i doktorskih studija

U sredu, 29. maja, te u četvrtak, 30. maja 2019. godine, u mansionu Lantjeri u Vipavi održane su dve svečane ceremonije dodele diploma studentima osnovnih, master i doktorskih studija.

Diplome su primili pet diplomaca Fakulteta za biznis i tehnologiju, dva diplomca Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti, jedan diplomac sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Visoke škole za vinogradarstvo i vinarstvo. Diplome su takođe primili devetoro svršenih studenata master studija.

Osim toga, rektor Univerziteta Nova Gorica prof. dr Danilo Zavrtanik uručio je diplome 10 doktora nauka – diplomiranih studenata Fakulteta za postdiplomske studije  oblasti fizike, nauke o životnoj sredini, ekonomije i tehnike očuvanja arhitektonsko-pejzažnog nasleđa i karstologije.

Izvor: ung.si