Na Univerzitetu Nova Gorica predstavljeni udžbenici književnosti slovenačke manjine u Italiji

U utorak, 16. oktobra 2018. godine u okviru Sedmice Univerziteta Nova Gorica, bogate dešavanjima, održana je prezentacija dva udžbenika za osnovnu i srednju školu iz savremene književnosti slovenačke manjine u Goriciji, Viđenu, Trstu i Slovenačkoj Istri.

Udžbenici su pripremljeni u okviru projekta EDUKA 2, koji je realizovao naučno-istraživački centar humanistike, u saradnji sa doktorskim programom humanistike Fakulteta za postdiplomske studije. Udžbenici su napisani zajedno sa grupom nastavnika osnovnih i srednjih škola Slovenije i Italije, a takođe i sa studentima humanistike Univerziteta Nova Gorica.

Grupu je predstavila rukovodilac programa master studija humanistike dr Ana Toroš.

Izvor: facebook.com