Na Univerzitetu u Berkliju dodeljena nagrada, imenovana u čast predavača sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani

Na Univerzitetu u Berkliju dodeljena nagrada nazvana u čast predavača i naučnika doc. dr Kaje Rangus. Nagrada je dodeljena u okviru Pete svetske konferencije otvorenih inovacija, održanoj u San Fransisku, u državi Kaliforniji. Iznos nagrade je 1000 dolara.

Kaja Rangus radila je kao docent katedre za preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Bavila se otvorenim inovacijama, preduzetništvom i dizajnom. U 2016. godini Rangus je zauzela drugo mesto na svetskom konkursu naučnih članaka WOIC 2016 Best Emerging Scholar Award za članak „Uloga otvorene inovacije u preduzetničkom potencijalu i finansijskom učinku firme“ .

Nakon smrti Kaje Rangus 2018. godine, Organizacioni odbor Svetske konferencije otvorenih inovacija proglasio je nagradu za najboljeg naučnika u njenu čast za značajan doprinos akademskom istraživanju i radu zajednice otvorenih inovacija.

Izvor: efnet.si