Na Univerzitetu u Ljubljani nagrađeni najbolji studenti

U sredu, 5. decembra 2018. godine, rektor Univerziteta u Ljubljani, prof. dr Igor Papič uručio je pohvalnice studentima za izuzetan uspeh na studijama. Nagrađeni su najbolji studenti u generaciji.

Pohvalnice Univerziteta u Ljubljani za uspeh u 2018. godini dobili su Tajda Klobučar (Biotehnološki fakultet), Leo Ajdinovič (Ekonomski fakultet), Tanja Istenič (Ekonomski fakultet), Sabina Pokovec (Ekonomski fakultet), Nina Dragićević (Fakultet društvenih nauka), Kaja Primorac (Fakultet društvenih nauka), Gašpar Podobnik (Elektrotehnički fakultet), Rok Šikonja (Elektrotehnički fakultet), Ju Kosmač (Fakultet za matematiku i fiziku), Sara Pia Marinček (Fakultet za matematiku i fiziku), Žan Pirc (Mašinski fakultet), Matej  Kirn (Fakultet za menadžment), Valentina Pezdir (Prirodno-tehnički fakultet), Eva Lederer (Pedagoški fakultet), Žan Ternik (Pedagoški fakultet),Jasmina Koračanin (Veterinarski fakultet), Aljaž  Iskra (Fakultet zdravstvenih nauka).

Napominjemo, uspeh na studijama laureata prevazilazi okvire običnog studiranja, a neki studenti već imaju  objavljene svoje  radove u međunarodnim časopisima. Takođe, oni su i učesnici i pobednici na međunarodnim takmičenjima.

Izvor: uni-lj.si