Na Univerzitetu u Ljubljani održaće se besplatni onlajn kurs osnova preduzetništva

Ekonomski fakultet u Ljubljani jedan je od osnivača Centra za društveno preduzetništvo Univerziteta u Ljubljani. U okviru Centra on učestvuje u projektu BLUES (Blended learning international entrepreneurship skills – Mešovito učenje veština internacionalnog preduzetništva)

U okviru projekta organizovaće se besplatan onlajn kurs osnova preduzetništva. Cilj kursa je razvoj preduzetničkih veština. Predavanja počinju 4. aprila 2019. Nakon uspešnog završetka kursa učesnici će biti pozvani na besplatni kurs pri Privrednoj komori Slovenije, po čijem završetku će dobiti certifikat koji uručuju međunarodni partneri u projektu Erasmus+.

Radni jezik kursa je engleski (sa slovenačkim titlovima). Dvonedeljni kurs koji drže predavači sa Univerziteta u Ljubljani i predstavnici Privredne komore Slovenije biće na slovenačkom jeziku.

Registracija  traje do 3. aprila 2019. Informacije: judita.peterlin@ef.uni-lj.si

Izvor: efnet.si