Na Univerzitetu u Ljubljani održana gostujuća predavanja iz predmeta „Usluživanje VIP klijenata“

Krajem maja 2019. godine za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, u okviru izbornog predmeta „Usluživanje VIP klijenata“ (predavač: prof. dr Barbara Čater), održano je predavanje magistra poslovne administracije Silvije Jurca (SID-Prvo kreditno osiguravajuće društvo).

U prvom delu predavanja gošća je objasnila zašto se njena kompanija odlučila za usluge VIP klijenteli, kakve zadatke u sklopu kompanije obavlja menadžer za rad sa VIP klijentima, te kakva znanja i veštine su neophodni za ispunjavanje ovih zadataka. Ona je objasnila kriterijume za izbor VIP klijenata, kao i kriterijume po kojima se rad sa VIP klijentima razlikuje od usluživanja ostalih klijenata.

U drugom delu predavanja gošća je govorila o kvalitetu međusobnih odnosa. Dala je studentima nekoliko korisnih saveta o interakciji s VIP klijentima, koji će pomoći  u održavanju dobrih odnosa.

U okviru ovog predmeta Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani održao je i predavanje magistra poslovnih  nauka Maje Pešec (kompanija Storck Adria). Svrha predavanja bila je da se pokaže kako se opslužuju  VIP klijenti kompanije koja funkcioniše kao maloprodaja.

U početku je gošća govorila o razlozima rada s VIP klijentima i kriterijumima za njihov odabir. Objasnila je koje zadatke i odgovornosti menadžer ima u radu sa VIP-klijentima, koja su znanja i veštine potrebni za uspešan rad na tom položaju. Predavačica je takođe pokazala kako se projekti pripremaju za VIP klijente i kako se meri efektivnost njihove usluge. Predavanje je završilo prezentacijom praktičnog primera uvođenja novog proizvoda u maloprodaju.

Izvori: efnet.si, efnet.si