Na Univerzitetu u Ljubljani predstavljen koncept Velikog slovenačko-mađarskog rečnika

4. Oktobra 2018. godine u svečanoj sali Univerziteta u Ljubljani održana prezentacija koncepta Velikog slovenačko-mađarskog rečnika. Počasni govornici na događaju bili su državni sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta dr Ernej Štromajer, prorektor za naučni rad Univerziteta u Mariboru dr Marina Tavčar Krajnc i direktor Instituta za etnonacionalna istraživanja dr Sonja Novak Lukanovič.

Na događaju su predstavljeni tenutni rezultati realizacije projekta „Veliki slovenačko-mađarski rečnik“ na čijem će se sasatavljanju u idućih nekoliko godina raditi u Centru za jezičke resurse i tehnologiju Univerziteta u Ljubljani u saradnji sa Institutom za etnonacionalna istraživanja i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Mariboru. Dr Jutka Rudaš predstavila je model dvojezičnog obrazovanja i ulogu katedre za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru u svome izlaganju.

„Koncept slovenačko-mađarskog rečnika: od jezičkog resursa do korisnika“ – ovo je nacionalni ciljni naučno-istraživački projekat, koji su od 1. oktobra 2015. do 28. februara 2018. godine finansirali Državna agencija za naučna istraživanja i Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta. Na projektu, kojim je rukovodio dr Iztok Kosem, radilo je osam naučnika – zaposlenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Instituta za etnonacionalna istraživanja i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru.

Izvor: um.si