Na Univerzitetu u Ljubljani predstavljena glavna naučna dostignuća za 2019.

U čast stogodišnjice najstarije visokoškolske ustanove u Sloveniji – Univerziteta u Ljubljani – predstavljena su glavna naučna dostignuća 2019. godine. Njihov dijapazon je ogroman. Tako su predstavnici Biotehničkog fakulteta, u saradnji s japanskim i američkim kolegama, proučavali facetovane oči obada.  Kako istraživači naglašavaju, dostignuća naučnika na ovom području temeljna su za proučavanje vida životinja i razvoja nervnog sistema, a poslužiće za borbu protiv bolesti koje prenose insekti opnokrilci, kao i za razvoj modernih sistema veštačkog vida.

Elektrotehnički fakultet, zajedno sa američkim univerzitetom Notr Dam, razvio je novi pristup poboljšanju rezolucije slikovnih podataka pomoću veštačke inteligencije. Ovo omogućava da se poboljša rezolucija slika lica osam puta, što je korisno u raznim zadacima računarskog vida. Proces proizvodnje prvih ekološki prihvatljivih nezapaljivih tekstila od poliamida 6 razvijen je na Prirodno-tehnološkom fakultetu u saradnji s istraživačima sa Hemijskog instituta; inovacija je takođe važna sa stajališta održivog razvoja, jer je polimer pogodan za reciklažu.

Značajan doprinos proučavanju kontinuiranih inovacija na Univerzitetu u Ljubljani dao je Ekonomski fakultet. Zahvaljujući rezultatima svog istraživanja, Farmaceutski fakultet poduzeo je važan korak ka učinkovitijoj imunoterapiji protiv alergija na pčelinji otrov. Naučnici Fakulteta za hemiju i hemijske tehnologije, proučavajući svojstva vode, zaključili su da je to „ćelijska tečnost“. Istraživači sa Medicinskog fakulteta napravili su revolucionarno otkriće u području samokontrole šećera u krvi. Pedagoški fakultet ustanovio je da se na temelju egoizma razvijaju pozitivne ekološke vrednosti. Predstavnici Fakulteta zdravstvene nege zaključili su da su nanostrukture membrane važan faktor u interakciji ćelija sa okolinom. Jedno od najistaknutijih dostignuća u protekloj godini bilo je pojava novog filozofskog pojma „disparitet“. Predstavio ga je dr Slavoj Žižek, predavač Filozofskog fakulteta.

Izvor: vecer.com