Na Univerzitetu u Mariboru održaće se radionica o efikasnom upravljanju vremenom

U utorak 12. novembra 2019. godine u 13:00 sati na Univerzitetu u Mariboru (Maribor, Slomškov Trg, 15, sala Južni stolp) održaće se radionica na temu: „Efikasno upravljanje vremenom“. Trajanje – 90 minuta. Radionicu će voditi savetnik Centra za karijeru Univerziteta u Mariboru Jan Kavčić.

Tokom radionice studenti uče kako je posredstvom kontrole potrošenog vremena moguće povećati ličnu produktivnost, smanjiti stres i poboljšati ravnotežu radnog i privatnog života.

Glavne teme seminara: analiza trošenja vremena; postavljanje ciljeva i prioriteta; vremensko planiranje; utvrđivanje i izbegavanje privremenih prepreka; praćenje napretka.

Registracija

Izvor: kc.um.si