Na Univerzitetu u Mariboru u toku je prijavljivanje za master i doktorske studije

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru od 25. marta 2019. godine vrši upis studenata na magistarske i doktorske programe. Svaki se kandidat može prijaviti na najviše 3 studijska programa.

Prva faza upisne kampanje za strance – državljane zemalja van EU-a, trajaće do 31. maja 2019. godine, a druga faza (zavisno od preostalih slobodnim mesta) – od 8. jula do 8. septembra 2019. godine.

Upis stranaca završiće se do 28. juna 2019. godine – na kraju prve faze upisne kampanje.

Možete se upoznati s popisom studijskih programa i dobiti detaljne savete o svim pitanjima vezanim za upis kod 2TM menadžera.