Na Univerzitetu u Novoj Gorici održan je 11. naučni skup „Dani Stanislava Škrapca“

U petak, 15. novembra 2019., Filozofski fakultet Univerziteta u Novoj Gorici i Naučno-istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umetnosti održali su naučni skup lingvistike „Dani Stanislava Škrapca“. Događaj je okupio lingviste iz različitih slovenačkih i stranih institucija te te oblasti.

Uvodnim govorom prisutnima se obratio profesor Franc Marušić, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novoj Gorici i istraživač Centra za kognitivnu lingvistiku na Univerziteta u Novoj Gorici. Potom je tokom žive diskusije predstavljeno 16 radova iz područja dijalektologije, etimologije, normativistike, morfologije, fonologije i učenja jezika. Nakon konferencije, izdavačka kuća Univerziteta u Novoj Gorici tradicionalno će objaviti zbornik radova.

Izvor: ung.si