Na Univerzitetu u Novoj Gorici održan seminar „Održivo vinogradarstvo i klimatske promene“

U četvrtak, 21. novembra 2019. na Univerzitetu u Novoj Gorici, u mansionu Lantjeri u Vipavi, organizovan je jednodnevni seminar pod nazivom „Održivo vinogradarstvo i klimatske promene“, koji je organizovala Visoka škola za vinogradarstvo i vinarstvo, kao i Centar za istraživanje vina. Glavni cilj događaja je podsticanje slovenačkih vinogradara, stručnjaka i šire javnosti na promenu postojeće tehnološke prakse kako bi se prilagodili izazovima povezanim sa klimatskim promenama.

Prisutnima se obratio doc. dr Gijom Antalik. Osim slovenačkog predavača, na seminaru su učestvovali i stručnjaci iz područja vinogradarstva iz Francuske i Italije. Tokom događaja publici su predstavljena najnovija dostignuća i rezultati održivog upravljanja vinogradima.

Izvor: facebook.com