На Вишата школа за градежно инженерство во Крањ започнува втората етапа од уписната кампања

Од 30-ти август 2019 година на Вишата школа за градежништво во Крањ започнува втората етапа од уписната кампања за 2019/2020 академска година. Во рамките на оваа кампања ќе продолжи приемот на документи за матуранти на студиската програма од областа на градежништвото.

Распоредот на предавањата е специјално прилагоден за студенти кои што работат: предавањата и испитите се одржуваат двапати неделно попладне, а исто така и во саботите наутро.

Програмата со обем од 180 ЕКТС кредити трае три години (шест семестри). Начинот на студирање е вонреден. Дипломецот се стекнува со квалификација – дипломиран градежен инженер.

За да се стекнете со подетална информација за тоа како да се запишете на Вишата школа за градежен инженеринг во Крањ, а исто така и за други образовни институции во Република Словенија, можете да се обратите до нашите специјалисти на следната електронска адреса: education@2tm.si.

Извор: vsgi.si