Na visokoj školi Academia Maribor otvoren ispitni centar Adobe Certified Associates

U prostorijama Visoke stručne škole Academia Maribor  otvoren je ekskluzivni ispitni centar Pearson Certiport Adobe Certified Associates, koji je jedinstven takav centar u zemlji.

Visoka škola Academia Maribor za pojedince i grupe organizovaće klasične i onlajn seminare i ispite za dobijanje ACA certifikata. Radni jezik je engleski. U slučaju formiranja grupa, organizovaće se intenzivni klasični seminari sa trajanjem od 50 časova za pripremu polaganja konkretnog ACA ispita. Academia Maribor u saradnji sa LinkedIn Learning   takođe sprovodi onlajn seminare za pripremu polaganja konkretnog ACA ispita. Svi učesnici (klasičnih i onlajn seminara) imaju priliku da se pripreme za ACA ispit i da polažu sam ispit.

Učestvovanje na seminarima i ispitima za studente i diplomce Visoke škole je besplatno. Studenti i diplomci sa programa medijske produkcije, od marta 2019. godine mogu besplatno da polažu tri ispita za certifikat ACA, čija cena od 290 evra ulazi u ranije plaćenu školarinu.

Dobivši tri certifikata ACA, kandidat može da dobije i kvalifikaciju Adobe Certified Associate Specialist – Video, Visual Design  ili Web Design  (certifikovani stručnjak u oblasti video, vizuelnog ili veb dizajna). Ovaj certifikat je potvrda poznavanja rada u paketu Adobe.

Napominjemo da je Visoka stručna škola Academia Maribor  jedina slovenačka škola koja je koaliciji Evropske komisije za digitalne veštine i digitalna radna mesta.

Detaljnije

Izvori: academia.si, academia.si