Na Visokoj školi B2 održan je webinar o poslovnoj analizi

Krajem svibnja 2019. godine održan je webinar na temu Financije i kontroling na Visokoj školi B2 uz sudjelovanje eksperata – Roka Pirnata, Bojane Korošec i Tamare Vovk. Tijekom webinara raspravljalo se o važnosti financijske kontrole.

U okviru webinara razmatrana su pitanja kao što su pregled poslovanja po aktivnostima (EBIT), analiza troškova, analiza prihoda, prognoza novčanog toka.

Izvor: b2.eu