На вработените од Академијата за уметност при универзитетот од Нова Горица им беа доделени високи награди

На вработените од Академијата при универзитетот од Нова Горица, Душан Кастелиц и Игор Прасел им беа доделени високи награди од областа на уметноста.

Така, режисерот на анимирани филмови Душан Кастелиц е награден со награда од форндот Прешерн за филмот Celica («Кафез»). На уметничкиот раководител на проектот Animateka Игор Прасел му беше доделен орден за уметност и литература од Француската Република од кавалерски степен.

Извор: ung.si