Na VSŠ Academia Maribor u tijeku je druga prijava za upis u studijske programe

Druga prijava za upis u visokoškolske strukovne programe u tijeku je od 26.8.2019 do 30. 8. 2019 također na VSŠ Academia Maribor. Nakon tog roka upis će biti moguć izravno u školi do 30. listopada 2019.

Na VSŠ Academia Maribor u tijeku su prijave za upis na studijske programe:

Ekonomist – Komercijalist Ekonomist – Računovođa Ekonomist – Turizam Informatika – Sistemsko inženjerstvo Informatika – Softverski inženjering Inženjer građevinarstva Inženjer strojarstva Inženjer zaštite Inženjer medijske produkcije – Fotografija Inženjer medijske produkcije – Video produkcija Inženjer medijske produkcije – Internetska produkcija Inženjer medijske produkcije – Grafičko oblikovanje Inženjer medijske produkcije – Audio produkcija

Izvor: academia.si