Na zasedanju Strateškog saveta Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru diskutovalo se o pitanjima pripreme stručnjaka turističke industrije

U četvrtak, 27. septembra 2018. godine, na Međunarodni dan turizma, u zamku Mokrice održano je zasedanje Strateškog saveta Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru. To je jedan od ključnih organa fakulteta, koji jednom u dve godine provodi zasedanja na temu strateških problema i pitanja sa učešćem vodećih predstavnika turističkih domaćinstava i državnog sektora.

U okruglom stolu „Znanja i kompetencije uposlenih“ učestvovali su gradonačelnik Brežica Ivan Molan, dekan Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru dr Boštjan Brumen, direktor turističke agencije Palma i predsednik Strateškog saveta Fakulteta za turizam u Mariboru Matej Knaus, rukovodilac odseka za tržišnu komunikaciju i odnose s javnošću Turističke organizacije Slovenija mag. Livija Kovač Konstantinovič, direktor kompanije Turizem Bohinj Klemen Langus, pomoćnica direktora po pitanjima prodaje  i marketinga banje Terme Čatež Alenka Mokrovič Pogačar.

Učesnici dešavanja su diskutovali pitanja obuke kvalifikovanog kadra za tržište turističkih usluga, koja mogu da koriste savremene tehnologije i da se izbore sa izazovima globalizacije. Istovremeno, stručnjaci nove generacije moraju stalno komunicirati s gostima, pokazati gostoprimstvo i biti stručnjaci na barem tri stranih jezika.

Napominjemo da se u ovoj školskoj godini na Fakultetu za turizam Univerziteta u Mariboru očekuju novine. Fakultet uvodi odgovarajući program obuke studenata bačelor i master studija i na engleskom jeziku, koji će imati međunarodni status.

Izvor: um.si