На значајниот полски кардиолог проф. Мациеј Банач му беше доделен степенот „Doctor Honoris Causa“ на UPJŠ во Кошице

Академскиот одбор на UPJŠ предложи да му се додели почесниот степен „Doctor Honoris Causa“ на проф. д-р Мациеј Банач, светски признат професор на Медицинскиот универзитет во Лоѓ, водечки европски и светски експерт за превентивна кардиологија, како истакната научна личност од странство, чии резултати се меѓународно признати и кои придонеле за меѓусебна соработка во научнoто и стручно образование на вработените во UPJŠ по повод 70-годишнината од основањето на Медицинскиот факултет UPJŠ и 60-годишнината од основањето на универзитетот Павол Јозеф Шафрик во Кошице.

Photo: Dr.h.c. prof. dr. Maciej Banach, M.D., PhD.

Како што деканот на Медицинскиот факултет, магистер д-р Даниел Пела, коментираше, Мациеј Банач го постигна професорскиот степен 12 години по дипломирањето, што смета дека е неверојатно.

Според проф. Пела, професор Банач е еден од водечките светски лидери во развојот и тестирањето на нови лекови, особено во третманот на нарушувања на метаболизмот за преработка на мастите.