Nagrada Jabolka kakovosti Univerzi v Mariboru v kar dveh kategorijah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta podelila že tradicionalna nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 2018, s katerimi vsako leto nagradita najbolj izstopajoče zgodbe mednarodnega sodelovanja. Univerza v Mariboru je bila nagrajena v kar dveh kategorijah, za zgodbo o uspehu v programu Erasmus+ za področje visokošolskega izobraževanja in za posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju v programu CEEPUS.

Na Oddelku za mednarodno sodelovanje Univerze v Mariboru so v sodelovanju z Erasmus+ koordinatorji na članicah Univerze v Mariboru, s strateškim pristopom k projektom mobilnosti in dodelanim sistemom podpore sledili potrebam študentom in zaposlenih ter se jim sproti prilagajali, prav tako pravilom programa in pogodbenim obveznostim. Potrebe študentov in zaposlenih prepoznavajo s svojo vpetostjo v okolje in jih s projekti ustrezno naslavljajo.

Jabolko kakovosti 2018 za posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju je prejela Ars-Techne mreža. Ars-Techne: Kreativno oblikovanje in inovativnost je mreža programa CEEPUS, ki je lani obeležila 20 let aktivnega delovanja. Mreža Univerze v Mariboru, sicer ena najstarejših v programu, je odigrala pomembno vlogo na področju tekstilnega izobraževanja in krepitve mobilnosti v mednarodnem sodelovanju.

Mrežo odlikuje interdisciplinarni koncept CEEPUS zimske šole Design Week. Združuje znanstvene in umetniške discipline, ki v okviru predavanj in širokega izbora ciljno zasnovanih delavnic soočijo študente s teoretičnimi in praktičnimi vidiki oblikovanja v najširšem pomenu. Ključnega pomena je široka odprtost različnim disciplinam, kar omogoča interakcijo med znanostjo, umetnostjo in družbo, razvoj novih idej in njihovo aplikacijo v realnem okolju.

Vir: um.si