Nagrade UM študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva

Namen podeljevanja nagrad je spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in zahvala za pomembne dosežke. UM svojim študentom podeljuje naslednje nagrade: Znak Leona Štuklja in Plaketo Leona Štuklja – nagradi za najvidnejše športne uspehe študentov UM; Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM; Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM; Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Nagrade se podeljujejo študentom UM I., II. in III. bolonjske stopnje.

Zmagovalci bodo prejeli priznanja in listine. Vloge sprejemajo do 15. aprila 2019 do 12.00 na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg, 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Dopolnitev vloge za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Imena zmagovalcev bodo znana do konca aprila 2019. Določila bo jih tričlanska ekspertna komisija ob odobritvi Študentskega sveta UM.

Več o tem

Vir: ft.um.si