Nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«.

Podelili bodo dve nagradi, in sicer:

 1. nagrado Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše magistrsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2017 ali 2018 in,
 2. nagrado Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno diplomsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2017 ali 2018.

Poleg nagrad bomo podelili tudi do dve priznanji za magistrska dela in do dve priznanji za visokošolka strokovna/univerzitetna diplomska dela.

Podelitev nagrad in priznanj bo na prireditvi v okviru konference »Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu«, ki bo potekala 9. in 10. aprila 2019 v Mariboru. Vsak nagrajenec bo prejel tudi denarno nagrado, povzetek njegovega dela pa bo objavljen na domači strani TM TVP.

Širša področja, s katerih pričakujejo prijave so:

 1. avtomatizacija strojev in naprav,
 2. vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
 3. inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
 4. diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje strojev in naprav,
 5. avtonomna vozila,
 6. podpora logističnim procesom v podjetjih,
 7. tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
 8. sodobne IKT tehnologije v sistemih vodenja, npr. IoT, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, masivni podatki (big data),
 9. tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
 10. druga področja povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Predlagatelj je lahko mentor (visokošolski učitelj, znanstveni sodelavec) ali podjetje, kjer je kandidat zaposlen, ali kjer je opravljal diplomsko oziroma magistrsko delo.

Vlogo z vso dokumentacijo je potrebno oddati elektronsko na naslov info@tvp.si, zadeva: Nagrade TM TVP, do dne 5. 3. 2019.

Podrobnejše informacije in navodila za pripravo vloge lahko najdete na spletni strani tvp.si (Novice).

Источник: feri.um.si