Nagrado za najboljšo magistrsko nalogo s potencialom inovacije v letu 2019 je prejel Matej Lorenci

Diplomant magistrskega programa Menedžment pametnih mest je nagrado prejel za nalogo z naslovom: »Analiza izdelave in uporabe lastne IOT naprave za merjenje kakovosti zraka« pod mentorstvom doc. dr. Tomislava Rozmana.

Glavni prispevek naloge je predstavitev možnosti uporabe enostavnih pametnih naprav za spremljanje kakovosti zraka. Diplomant je takšno napravo ne le opisal, ampak tudi izdelal, zanjo razvil programsko opremo in jo preizkusil v praksi. Izdelana rešitev med drugim obsega senzorje trdih delcev v zraku in senzorje temperature ter tehnologije za krmiljenje teh senzorjev, podatke pa pošilja v računalniški oblak.

Diplomant je prav tako vzpostavil sistem, ki uporabnike družbenega omrežja Twitter obvesti, kadar je v okolju, kjer je naprava postavljena, presežena dopustna meja števila trdih delcev v zraku.

Na DOBA Fakulteti s ciljem spodbujanja kakovostne strokovne in raziskovalne dejavnosti študentov, ki je usmerjena zlasti v inovativnost in iskanje konkretnih inovativnih rešitev, izbiramo najboljše magistrske naloge.

V izbor se je letos uvrstilo 9 magistrskih nalog, ocenjenih z 10, med katerimi je tričlanska komisija (prof. dr. Boris Cizelj, doc. dr. Tomaž Klobučar in izr. prof. dr. Vito Bobek) izbrala najboljšo nalogo s potencialom inovacije. Nominiranci so bili: Dominik Gruškovnjak, Zoran Lenardič, Matej Lorenci, Milena Maček Jerala, Brigita Pavlič, Simona Poljanšek, Suzana Šav, Aleksandra Zajc, Nataša Zupančič.

Vir: fakulteta.doba.si