Najbolji studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru takmičiće se za nagradu „Zeleni kompas“

Najbolji studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru školske 2017/18 godine takmičiće se za nagradu „Zeleni kompas“ Cilj navedene nagrade je poboljšanje studijskog, naučnoistraživačkog i ostalog angažovanja studenata, koje će im omogućiti da se stručno i lično razvijaju, a koje bi popravilo i imidž fakulteta kao obrazovne i naučnoistraživačke organizacije.

Nagrada će se uručiti najboljem diplomcu fakulteta, sa osnovnih ili master studija, koji je završio studiranje ne pre 1. marta 2018. godine, koji je bio svestran i aktivan, učestvujući u promociji fakulteta i univerziteta, pozitivno utičući na njihovu reputaciju na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Kandidaturu nominovanih ima prvo da proglasi predavač, studentski savet ili sam student.

Prijave od kandidata se primaju do 5. marta 2019. Zatim, u periodu od 5. marta do 30 marta 2019. komisija će da razmotri prijave i informacije studentskog dekanata u uspehu kandidata i ocenama njihovih diplomskih radova, na osnovu čega sledi izbor najboljeg diplomca. Dalje (do 30. marta) komisija šalje Senatu fakulteta predloge za kandidaturu laureata nagrade „Zeleni kompas“, zajedno sa spiskom svih kandidata i sa svim prilozima. Do 25. aprila Senat će odobriti nominaciju za dobitnika nagrade „Zeleni kompas“.

Dodajemo i to da izabranog laureata nagrade „Zeleni kompas“ dekan fakulteta će nominovati i za nagradu rektora Univerziteta u Mariboru.

Formular prijave za nominovanje kandidata nalazi se uprilogu.

Detaljnije

Izvor: ft.um.si