Najboljši učitelji in online mentorji DOBA Fakultete po mnenju študentov

Na fakulteti sodeluje pri študijskem procesu več kot 210 učiteljev in online mentorjev in vsako leto študentje izberejo najboljše. Laskav naziv naj učitelj oziroma učiteljica 2017/2018 sta si prislužila doc. dr. Darko Števančec in izred. prof. dr. Tina Vukasović. K letošnjemu izboru naj učitelja in naj online mentorja je bilo povabljenih 1128 študentov.

Dr. Darko Števančec je prejel naziv naj učitelj v dodiplomskih programih. V preteklem študijskem letu je na dodiplomskih programih vodil predmete Osebni menedžment, Poslovno komuniciranje, Javno nastopanje in retorika ter seminar Prezentacija in retorika. Dr. Darko Števančec je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral in pridobil naziv doktor psiholoških znanosti. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah.

Dr. Tina Vukasovič je prejela naziv naj učiteljice v podiplomskih programih. V preteklem študijskem letu je magistrske študente vodila pri predmetih Menedžment v prodaji in marketingu za slovenske študente ter Mednarodni marketing za hrvaške in srbske študente. Tina Vukasović je doktorirala na Fakulteti za management Koper, Univerze na Primorskem. Od leta 2012 je zaposlena na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, na DOBA Fakulteti v Mariboru ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem. Znanstvenoraziskovalna področja, s katerimi se ukvarja so marketing, strateški marketing, mednarodni marketing, raziskave trga, menedžment blagovnih znamk, vedenje in raziskovanje vedenja potrošnikov.

Naj online mentorji so mag. Bojana Drev (Slovenija), mag. Darko Balaš (Hrvaška), mag. Nedeljko Ostojič (Srbija).

Desna roka vseh učiteljev so online mentorji, strokovnjaki področij predmetov, ki študente spremljajo sedem dni v tednu, jih motivirajo, dajejo povratne informacije, rešujejo strokovne težave na katere so naleteli med študijem, jih usmerjajo pri predmetu, odgovarjajo na njihova vprašanja vsak dan v tednu. Online mentorji so velika podpora tako učitelju kot tudi študentom.

Vir: fakulteta.doba.si