Najveći broj otvorenih radnih mesta do kraja 2018. godine biće u građevini i logistici, prema istraživanju kompanije Manpower

U anketi je učestvovalo 620 poslovadaca. 20% ispitanih poslodavaca planiraju da otvore nova radna mesta. 74% ispitanih poslodavaca ne planira da širi broj zaposlenih. Opšta dinamika zapošljavanja ostaje više nego pozitivna. Tako na primer, samo u luci Koper, prema prognozama predsednika uprave Dimitrija Zadelja, biće otvoreno više od 300 radnih mesta. Čista prognoza zapošljavanja, sa sezonskim prilagođavanjem, čini +19%.

Nova radna mesta biće otvore na u  sva četiri statističke regije i u svih 10 oblasti ekonomije. Pored građevine i logistike, (+25%, odnosno +22%), očekuje se visoka potražnja radnika u oblasti finansija i biznis usluga, osiguranja i nekretnina (+23%), a takođe i saobraćaja i komunikacije (+22%), proizvodnje (+18%), trgovine na veliko i malo (+16%). Namanje optimistične prognoze imaju poslodavci rudarske industrije. Prognoze poslodavaca  po regijama: Severoistočna regija (+20%), Centralna regija (+18%), Jugoistočna regija (+13%), Jugozapadna regija (+11%).

Najveći deficit kadra prisutan je upravo u oblastima vezanim za deficitarne profesije. To je sistemski problem, karakterističan za celo tržište rada EU. U uslovima pozitivne prognoze zapošljavanja na prvo mesto dolazi talent-menadžment.

izvor: primorske.si