Nakon rezultata terenske prakse, studenti master studija u Mariboru objavili su kolektivnu monografiju

Fakultet za turizam Univerziteta u Mariboru objavio je monografiju „Program za održivi razvoj naselja u opštini Čabar u regiji Gorskog Kotara“. Ovaj naučni rad rezultat je terenske prakse studenata prve godine master studija turizma. Pod  rukovodstvom doc. dr Marka Koščaka  i asistentice Barbare Pavlakovič u okviru teme „Održivi i društveno odgovorni turizam“ posetili su navedenu regiju i formulisali predloge za dalji razvoj održivog turizma.

Autori monografije – Nejc Pozvek, Debora Gambaleta, Mateja Kuntarič, Katja Kokot, Alen Nikola Rajković, Maja Alif, Nikolina Gačina Bilin, Lea Plahta, Jan Pokorni, Melana Lučić Ozak, Katja Murkovič, Tanja Hlebec, Irena Lazanski, Nataša Uršič , Nadja Mlakar; mentori- Barbara Pavlakovič, dr Mark Koščak.

Objavljena monografija rezultat je druge faze projekta usmerenog na održive aktivnosti i strateški razvoj hrvatske pogranične opštine Čabar – od Prezida do Gerova. Teritorija je udaljena od glavnih hrvatskih saobraćajnica, ali graniči sa tri države (Hrvatska, Slovenija i Italija), koje su za domaće stanovništvo  oduvek bili mesto posla, studija ili zabave. Kombinacija različitih tradicija ostavila je traga na lokalnoj kulturi koja objedinjuje različite običaje, zanate i jela.

Napominjemo da su problem razvoja turizma studenti i  njihovi mentori istraživali uz aktivno učešće lokalnog stanovništva. Nakon analize trenutne situacije, pripremili su svoju viziju razvoja i odredili prioritetna područja rada.

Izvor: ft.um.si