Napomena maturantima: koji profili u Sloveniji imaju prijemni ispit

Upis na univerzitete u Sloveniji u većini slučajeva vrši se bez prijemnog, i to je jedna od prednosti. Međutim, u nekim slučajevima objektivno nije dovoljno upisati se bez prijemnog – na primer, ako govorimo o umetnosti ili sferi medicine. U takvoj situaciji nije dovoljno da polaznik ima završenu srednju školu i dobar prosek u srednjoj školi – potrebno je položiti i prijemne ispite. Rezultati dobijeni naispitu su odlučujući za upis na željeni fakultet.