Napomena maturantu: B2 – Visoka škola poslovnih nauka

B2 – Visoka škola poslovnih nauka nudi nacionalne akreditovane programe visokog obrazovanja, čiji diplomci imaju najsavremenija znanja iz područja informacionih i poslovnih nauka.

Kako je navedeno na internet stranici škole, “Visoka škola poslovnih nauka, zahvaljujući fleksibilnom načinu rada i savremenim oblicima učenja na daljinu, omogućuje ujedinjavanje studenata, predavača, istraživača i uspešnih praktičara, bez obzira na lokalne, regionalne ili državne granice. Visoka škola poslovnih nauka svojim aktivnostima utiče na prenos interdisciplinarnog primenjenog znanja u lokalno, regionalno, nacionalno i međunarodno okruženje.”

B2 – Visoka škola poslovnih nauka osposobljava stručnjake na programima osnovnih studija poslovne informatike i tržišne komunikacije sa odnosima sa javnošću, kao i na master programima menadžmenta i informatike. Studenti imaju mogućnost učenja na daljinu.

Diplomirani studenti B2 dobijaju stručno zvanje diplomiranog poslovnog informatičara, odnosno stručnjaka za tržišnu komunikaciju.

Za sva pitanja vezana uz upis na ove i druge programe obuke, kontaktirajte voditelje 2TM. Naši stručnjaci će vam pomoći da napravite pravi izbor i da steknete traženo zvanje!

Izvor: dijaskisvet.si