Nastavno osoblje Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru dobilo nagrade za naprednu predavačku praksu

Nastavno osoblje Fakulteta FERI u Mariboru je u toku okruglog stola predstavila svoje iskustvo uvođenja igrifikacije[*] u predavanju kompleksnih informacionih rešenja. Događaj je organizovao Centar za podršku učenju Univerziteta u Mariboru, otvoren u okviru projekta Didakt.UM.

Prezentacija dr Marjana Herička ocenjena je od strane učesnika kao najefektivniji primer uvođenja informaciono-komunikacionih tehnologija i savremene prakse u pedagoški proces.

U toku prezentacije predstavljeno je dvogodišnje iskustvo korištenja poslovne igre-simulatora ERPsim u okviru predmeta Kompleksna informaciona rešenja, koji se predaje na master programu Informatika i komunikacione tehnologije. Rezultati pokazuju da je upoznavanje i upotreba SAP ERP pomoću igrifikacije odlično prihvaćena kod studenata, povećava njihovu zainteresovanost i učešće u samom procesu učenja, a poboljšava i rezultate.

Dato iskustvo saradnici Instituta za informatiku su predstavili i na 10.Međunarodnoj konferenciji DAMSS 2019 – Data Analysis Methods for Software Systems  (Metoda analize podataka za softverske sisteme), gde su dobili nagradu za najbolji poster (Best Poster Award) pod nazivom „Gamification for Engaging IT students in the ERP Course: A Case Study“ (Igrifikacija za uključivanje studenata informatike u kurs ERP: tematsko istraživanje).

Izvor: feri.um.si

[*] Napomena kompanije 2ТМ:

Igrifikacija – upotreba načina razmišljanja uobičajenih za igricu i mehanizme igrice u neigračkim procesima, sa ciljem privlačenja korisnika za njihovo učešće u rešavanju određenih praktičnih problema, korištenju proizvoda i usluga.