Naučnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani dobili prestižnu nagradu Thea Sinclair Award

Ljubica Knežević Cvelbar i Mojca Majr (Ekonomski fakultet u Ljubljani), kao i Damjan Vavpotič (Fakultet za računarstvo i informatiku u Ljubljani ) nagrađeni su prestižnom Thea Sinclair Award 2019 za članak „Geographical mapping of visitor flow in tourism: A user-generated content Approach“ („Geografsko mapiranje protoka posetilaca u turizmu: korisnički kontent pristup“).

Nagradu je uručio izdavač SAGE za najbolji članak objavljen u Tourism Economics u 2019. godini. Reč je o vrlo prestižnoj međunarodnoj nagradi koja potvrđuje visok kvalitet istraživačkog rada sprovedenog na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

Članak je pripremljen na temelju studije u okviru projekta „Vodič za upravljanje turističkim destinacijama na temelju modela kapaciteta turističkih mesta i turističkih tokova“ (mentor – profesor dr Ljubica Knežević Cvelbar).

Izvor: efnet.si