Nekadašnja studentkinja Univerziteta u Ljubljani postala je profesor Harvardskog univerziteta

Diplomirana studentica Univerziteta u Ljubljani, dr Marinka Žitnik dobila je mesto profesora na Univerzitetu Harvard nakon konkursa na kome je učestvovalo od 400 kandidata. Nakon Univerziteta u Ljubljani nastavila je studije na Imperial College u Londonu, Univerzitetu u Torontu, Baylor College of Medicine i na Stenfordskom univerzitetu. Danas je 30-godišnja Slovenka na specijalizaciji kod dr Jure Leskovca sa Stenfordskog univerziteta. Sfere njenih naučnih interesovanja su mašinsko učenje, mrežne nauke, fuzija podataka, genomika, medicina.

Kako tvrdi Marinka Žitnik, nove tehnologije menjaju medicinu i daju sasvim drugačiju perspektivu na telo, zdravlje i bolesti. Sada će ona i njen istraživački tim na Harvardu razviti najnaprednije računarske metode za rešavanje složenih problema u biologiji i medicini. „Prema standardima medicine dvadesetog veka lekari dijagnostikuju i leče bolest, obraćajući pažnju na organ koji je zahvaćen, a moderna medicina 21. veka preispituje celo polje interpretacije bolesti zahvaljujući mnogobrojnim molekularnim podacima dobijenim na temelju novih tehnologija„, kaže Žitnik.

Marinka Žitnik otvorena je za saradnju. „Tražim studente studente i postdiplomce koji bi željeli sarađivati sa mnom kako bi nauku i medicinu pretvorili u discipline utemeljene na podacima i računarskim mogućnostima„, dodaje ona.

Izvori: delo.si, stanford.edu