Нови работни места за студенти

Полесна физичка работа (м/ж)

Опис на работата: помош во продавница – редење на полици, помош при печење, чистење.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 6,00 Евра по час нето, 7,10 Евра по час бруто.  Работно време: сменско работење. Траење: долгорочно. Место на работа: Љубљана. Број на работни места: 2.

Услуги (м/ж)

Состојба: возраст над 18 години.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 5,00 Евра по час нето, 5,92 Евра по час бруто. Работно време: по договор. Траење: летна сезона. Место на работа: парк Постојнска пештера. Регион: Нотрањско Крашки. Број на работни места 8.

Продажба (м/ж)

Опис на работата: продажба на додатоци во исраната и козметички производи од индустриски коноп.

дополнителни услови:

одлично познавање на италијанскиот јазик,

искуство во продажба,

искуство во организирање и менаџирање.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 5,00 Евра по час нето, 5,92 Евра по час бруто. Работно време: во смени. Траење: долгорочно. Место на работа: Нова Горица. Регион: Горишка. Број на работни места: 2.

Помош во кујна (м/ж)

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 6,00 Евра по час нето, 7,10 Евра по час бруто.  Работно време и траење: по договор. Место на работа: Черкље, Горењско. Регион: Горењско. Број на работни места: 1.

Теренска работа. Монтажа на климата уреди (м/ж)

Опис на работата: сервис и монтажа на клима уреди.

По можност со искуство во монтажа на клима уреди и други електрични уреди. Флексибилно работно време.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 6,00 Евра по час нето, 7,10 Евра по час бруто. Работно време и траење: по договор. Место на работа: Цеље и околината. Регион: Савоњски. Број на работни места: 1.

Промоција (м/ж)

Опис на работата: промоција на проекти за човекови права.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 7,00 Евра по час нето, 8,28 Евра по час бруто. Работно време: наутро. Траење: по договор. Место на работа: Марибор: Регион: Подравски. Број на работни места: 10.

Електротехничка работа (м/ж)

Опис на работата: седечка работа.

Потребни се вешти раце. Искуство не е потребно.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: 5,00 Евра по час нето, 5,92 Евра по час бруто. Работно време: по договор. Траење: долгорочно. Место на работа: Словењ Градец. Регион: Корошка. Број на работни места: 1.

Работа на рецепција (м/ж)

Опис на работата: пречекување и испраќање на гости, обезбедување на информации за гостите.

Задолжителен возачки испит: не.

Задолжителен сопствен превоз: не.

Плата: бруто дневна стапка на час е 5,92 Евра по час, бруто ноќна 7,10 Евра по час. Работно време: по договор. Траење: долгорочно. Место на работа: Раденци. Регион: Ромурска. Број на работни места: 1.

Основен линк: studentski-servis.com