Novi rektor mariborske univerze je Zdravko Kačič

Novi rektor Univerze v Mariboru je Zdravko Kačič. V drugem krogu volitev je za las premagal tekmeca Žana Jana Oplotnika. Kačič je prejel 51,9 odstotka, Oplotnik pa 48,1 odstotka glasov. Volitev se je udeležilo 2.316 ljudi.

Zdravko Kačič prihaja s fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), kjer je kot redni profesor zaposlen od leta 2003 in predava na študijskih programih elektrotehnike in telekomunikacij.

V obdobju med letoma 2011 in 2015, ko je univerzo kot rektor vodil Danijel Rebolj, je bil prorektor za finančne zadeve. Predtem je bil prodekan za finančne zadeve na FERI-ju, kjer je od leta 2010 tudi predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije. Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo Zakona o financiranju visokega šolstva pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Kot ključne točke svojega volilnega programa je navajal spodbujanje kulture dialoga, razvoj sistemskih rešitev za prenos znanja in tehnologij, krepitev sistema notranje evalvacije, zagotavljanje ustreznega položaja in vloge študentov pri odločanju, ureditev položaja nepedagoških delavcev in pripravo strategije razvoja univerze za obdobje do leta 2030.

Vir: rtvslo.si