Novi slovar sopomenk: boljši besedni zaklad na dosegu klika

Center za jezikovne vire in tehnologije ljubljanske univerze, ki skuša pripomoči k uspešnemu razvoju slovenščine v digitalni dobi, je pri založbi ljubljanske filozofske fakultete objavil prvo različico Slovarja sopomenk sodobne slovenščine.

Največja prosto dostopna zbirka sopomenk za slovenščino vključuje 105.000 iztočnic in 360.000 sopomenk.

Pod izvedbo digitalnega Slovarja sopomenk sodobne slovenščine se podpisujejo strokovnjaki s Fakultete za računalništvo in informatiko. Novi slovar predstavlja najobsežnejšo prosto dostopno spletno zbirko sopomenk za slovenščino. Ta se stalno razvija in odziva na spremembe v jeziku.

Zbirka je osnovana na podatkih iz Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS in referenčnega korpusa pisne slovenščine Gigafida. Vira vsebujeta jezikovno gradivo, ki je nastalo po letu 1991, in tako prinašata sliko sodobne slovenščine. Identificirane povezave so nato dodatno preverili še s pomočjo starejšega Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Potreba po enostavno dostopnih in sodobnih sopomenskih informacijah za slovenščino je bila prepoznana s strani različnih skupin uporabnikov, denimo za prevajalsko skupnost, pisce besedil (novinarji, literati, znanstveniki, blogerji), lektorje, osnovnošolske in srednješolske učitelje jezikovnih predmetov ter učitelje slovenščine kot drugega ali tujega jezika.

Snovalci želijo sicer slovar predstaviti čim širšemu krogu uporabnikov. Med drugim bi želeli različne uporabnike spodbuditi k temu, da slovar pomagajo sooblikovati.

Vir: rtvslo.si